Už první zkušenost s našimi blahodárnými procedurami bývá intenzivní, protože tělo poprvé zakusí následný klid a uvolnění. K dosažení a udržení dlouhodobé harmonie je však potřeba, aby se tento stav pro nás stal přirozeností a ne výjimečným zážitkem. Nakonec jsou to návyky a opakované činnosti, které člověka definují.

Velmi nás těší, když se k nám stále vrací spokojení zákazníci, pro které je rovnováha těla a mysli dlouhodobou prioritou. Pokud k nim patříte i Vy, určitě uvítáte členství v našem věrnostním programu.

Věnujte pár okamžiků vyplnění krátké bezplatné registrace. Hned poté můžete začít využívat veškerých slev i dalších klubových výhod, které dodají harmonii i Vaší peněžence.

Co Vám členství v Harmony Clubu přinese?

  • Získáte svůj Harmony účet, na který Vám připíšeme kredity v hodnotě 10 % z ceny každé zakoupené masáže nebo jiné procedury.
  • Během několika návštěv tak budete mít dostatečný počet kreditů na první hodinovou masáž zdarma.
  • Bonus za každou proceduru Vám poté navýšíme na 20 %.
  • Získáte možnost využít pravidelných zvýhodněných nabídek.

 

Podrobné informace o výhodách členství zde

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů výlučně pro usnadnění objednávání, plateb a evidence návštěv v PLANET ZEN a pro případ kontaktu v naléhavých situacích.

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení PLANET ZEN včetně zasílání elektronickými prostředky.

Označením uvedené volby vyslovujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a případně též souhlas se zasílám obchodních sdělení elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Společné podmínky obou souhlasů:
Totožnost a kontaktní údaje správce
PLANET ZEN s.r.o.
IČO 27593053, spisová značka C 117577 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 1, Opletalova 1013/59, PSČ 11000 Kontaktní e-mail: maximilian@planetzen.cz, kontaktní telefon: +420 225 303 116.
Rozsah zpracovávaných údajů Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, datum narození, zaměstnavatel
Účely zpracování Dle volby souhlasu (zaškrtnutí) výše uvedené
Právní základ pro zpracování
Tento souhlas subjektu údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. a), příp. plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení,
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Po dobu užívání služeb PLANET ZEN a dále jeden rok po jejím skončení
Poučení subjektu údajů Souhlas není povinný. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Zvláštní poučení subjektu údajů u přímého marketingu Máte právo vznést u správce námitku, a to sdělením správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Po obdržení námitky správce další marketing neprodleně ukončí.